Mindfulness – Andning

Din första mindfulnessövning behöver inte vara så svår, samtidigt som effekten av den första övningen kan bli mycket kraftfull.

Övningen går ut på att identifiera inandning som inandning och utandning som utandning. När du andas in, så observerar du din inandning. När du andas ut så observerar du din utandning.

Det är lärorikt att öva upp sin uppmärksamhet och att acceptera en inandning som en inandning. Nybörjaren undrar ofta vad den här typen av övning ska vara bra för, jo för att kunna observera på det här grundläggande sättet så måste du vara närvarande i dig själv.

När du fullt fokuserar på din inandning så slutar framtiden att existera, det förflutna upphör och det enda som existerar är nuet. Du behöver inte försöka stoppa ditt tänkande, utan förflytta observationen till dina andetag. Lyckas du med detta hamnar du i en fantastisk position. Det är kärnan av att bli mindful, att fokusera all sin uppmärksamhet mot något speciellt – i det här fallet dina andetag. Att öva på att lämna den övriga världen, att låta sitt sinne vara öppet och riktat mot något speciellt. Det är en plats som har ett naturligt lugn och ger existentialistisk vitalitet.  

Njut av din inandning, det är något som är trevligt och gör dig glad. Någon som är död kan inte ta något mer andetag. Men du lever.  Du andas in – medan du andas in så vet du att du lever. Jag lever, jag andas. Det största av alla mirakel är att vara vid liv, när du andas in vidrör du det miraklet. Därför kan dina andetag vara en hyllning till livet.

Ett andetag kan ta tre, fyra, fem sekunder, det spelar ingen roll. Bestäm själv hur långa dina andetag ska vara. Det är din tid till att leva, att vara närvarande och att njuta av att existera.

Om din inandning är kort, låt den vara kort. Om din utandning är lång, låt den vara lång. Försök inte att tvinga fram något.

Den här mindfulnessövningen handlar om att öva på att observera, samtidigt som den introducerar begreppet acceptans.