Mindfulness – Kroppsmedvetenhet

Den tredje mindfulnessövningen går ut på att bli kroppsmedveten under andning.

I den första övningen blev du medveten om din inandning och din utandning. Eftersom du nu har övat på en slags grundläggande medveten närvaro kan du använda tillståndet för att utforska känslorna i kroppen ytterligare.

Andas in, jag är medveten om min kropp. Andas ut, jag är medveten om min kropp. Jag vet att min kropp är där.

Detta mantra hjälper till att hålla fokus på kroppen. Sinne och kropp blir en gemensam verklighet. När ditt sinne är med din kropp är du väl förankrad i nuet. Du är fullt levande. Det gör det lättare för dig att vara i kontakt med allt liv som finns inom dig själv och i din omgivning.

Effekten av att befinna sig i enhet mellan kropp och själ är mycket stor eftersom vi i vårt dagliga liv sällan befinner oss i den situationen. Vår kropp är där men vårt sinne är någon annanstans. Vårt sinne kan fastna i det förflutna eller i framtiden, i ånger, sorg, rädsla eller i osäkerhet. Någon kan vara närvarande i ett rum men ändå inte riktigt vara där.

Den tredje mindfulnessövningen handlar om att förstärka kopplingen mellan sinne och kropp för att förbättra vår medvetna närvaro.